Informace k 4.1.2021

Zveřejněno: 26. 12. 2020, zapsal: Romana Prášilová, přečteno: 66x

Mateřská škola

-        bez omezení

-        děti a pedagogové nemají povinnost nosit roušky

-        rodiče při vstupu do školy musí mít roušku

Základní škola

-        je povolena osobní přítomnost žáků 1.a 2. ročníku

-        je povolena osobní přítomnost žáků vyšších ročníků prvního stupně

         za předpokladu, že jsou zařazeni do třídy společně se žáky

         1.a 2. ročníku (náš případ)

-        žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou

         dobu pobytu ve škole

-        je zakázán zpěv a sportovní činnosti

Školní družina

-        normální provoz, 6,30- 16,00 hodin

-        žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou

         dobu pobytu ve škole

Školní stravování

-        při provozu je třeba dodržet rozestupy 1,5 metru mezi stoly

-        maximální počet u jednoho stolu je omezen na 4 osoby

         (základní škola)

-        u výdeje stravy mají žáci a zaměstnanci školy povinnost nosit

         roušky, s výjimkou doby konzumace stravy

-        stravování v mateřské škole beze změn