Informace - základní škola 22.8.2021

Zveřejněno: 22. 8. 2021, zapsal: Romana Prášilová, přečteno: 80x

Jak bude probíhat zahájení školního roku na základní škole?

Jistě jste již o všech informacích slyšeli, přesto si je dovolím shrnout.

  1. Testování na naší škole proběhne formou antigenních testů ve dnech 2., 6. a 9. září. Žáci se budou testovat v ranní družině. Přiveďte je prosím o něco dříve, ať se nenaruší průběh první vyučovací hodiny.
  2. Pokud se v okrese vyskytne více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc testů, prodlouží se testování minimálně na zbytek září.
  3. Bude-li mít žák pozitivní antigenní test, čeká jej potvrzující PCR test, na který jej pošle dětský lékař. Ti, kteří s žákem byli v kontaktu dva dny před a dva dny poté, budou muset také na PCR test.
  4. Rodiče mají možnost nesouhlasit s testováním. Poté ale bude muset nosit žák roušku během výuky, nebude smět při hudební výuce zpívat. Během tělesné výchovy bude smět cvičit s ostatními jen ve venkovních prostorech, při stravování bude muset dodržovat odstup od ostatních alespoň 1,5 metru.
  5. Testovaní žáci během výuky nemusí používat ochranu dýchacích cest (respirátor, roušku). Pokud tráví přestávku ve třídě, nemusí ani tehdy. Na chodbě a v prostorách WC by žáci respirátor měli používat.
  6. V případě, že bude mít žák příznaky onemocnění COVID – 19 již při příchodu do školy a bude přítomen rodič, bude odeslán domů. Pokud se příznaky projeví až během výuky, budou kontaktováni rodiče a žák bude umístěn do izolační místnosti. Bude třeba navštívit lékaře, který rozhodne, jak se bude pokračovat dále. Škola ale bude vyžadovat negativní test.

Děkujeme za spolupráci.