Testování na škole

Zveřejněno: 7. 4. 2021, zapsal: Romana Prášilová, přečteno: 100x

Preventivní testování se v naší škole bude provádět od 13 dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Je důležité vědět

Pokud se Vaše dítě necítí dobře, nebo má příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

Proč testy ve škole?

Preventivním testováním umožníme prezenční vzdělávání dětí a žáků a dále jejich kontakt s kamarády ve škole.

Jak budeme testovat

  • v prostorách třídy mateřské školy a třídy základní školy
  • děti a žáci budou sedět u stolu nebo v lavici
  • v případě testování dětí nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí musí souhlasit)

Co to znamená pro rodiče?

  • v případě negativního testu probíhá vzdělávání normálním způsobem
  • v případě, že bude mít Vaše dítě pozitivní test, bude Vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete. Budete informovat dětského lékaře a Vaše dítě bude muset podstoupit PCR test

Co to znamená pro pedagogické a nepedagogické pracovníky?

  • všichni zaměstnanci se budou též 2x týdně testovat antigenními testy
file ico leták pro rodiče (545,4 KB) file ico leták pro žáky (344,3 KB) file ico přehled testování - diagram (220,0 KB)