ŠABLONY III - ÚTVINA CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019684

Je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zajištění a financování personální podpory v podobě pozice školního asistenta. Další aktivitou je využívání ICT ve výuce a projektové dny.

Šablony III - plakát