Pedagogický sbor

ředitelka školy

Mgr. Romana Prášilová

pedagogický sbor

p.učitelka Hana Boučková

p.učitelka  Jana Hamplová

p. vychovatelka Bohumila Píbalová

asistent pedagoga Lenka Bindrová

Na základní škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci ( včetně ředitelky školy)- Mgr. Romana Prášilová a Hana Boučková.

V mateřské škole pracuje 1 pedagog na celý úvazek (Jana Hamplová) , dále další 1 zaměstnanec na částečný úvazek (Hana Boučková) a asistent pedagoga na celý úvazek (Lenka Bindrová).

Ve školní družině od letošního školního roku 2020/2021 pracují dva zaměstnanci - Hana Boučková, Bohumila Píbalová.

V letošním školním roce 2021/2022  probíhá výuka v 1.,  2. a 3. ročníku, kde 1. ročník navštěvuje 5 žáků, 2. ročník navštěvují 3 žáci a v 3.ročníku je 8 žáků.

Mateřská škola letošní školní rok 2021/2022 zahajuje s 22 dětmi, z toho je 8 předškoláků.

Výuka v jednotlivých předmětech v roce 2020/2021

  • český jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • anglický jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • matematika - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • prvouka - paní učitelka Hana Boučková
  • hudební výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • výtvarná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • tělesná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • pracovní činnosti - paní učitelka Hana Boučková
  • pohybové hry - paní učitelka Hana Boučková