Pedagogický sbor

ředitelka školy

Mgr. Romana Prášilová

pedagogický sbor

p.učitelka Hana Boučková

p.učitelka  Jana Hamplová

Na základní škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci ( včetně ředitelky školy). Všichni pedagogové se dle své aprobace, úvazku a zájmů pravidelně účastní seminářů DVPP, které pořádá Krajské centrum vzdělávání a NIDV.

Dále od školního roku 2018/2019 na škole pracuje školní asistent.

V letošním školním roce 2018/2019  probíhá výuka v 1.,  2. a 3. ročníku, kde 1. ročník navštěvuje 5 žáků, 2. ročník navštěvuje 6 žáků a v 3.ročníku je 6 žáků.

Výuka v jednotlivých předmětech v roce 2018/2019

  • český jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • anglický jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • matematika - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • prvouka - paní učitelka Hana Boučková
  • hudební výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • výtvarná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • tělesná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • pracovní činnosti - paní učitelka Hana Boučková
  • pohybové hry - paní učitelka Hana Boučková