Projekt ŠABLONY II - ÚTVINA CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008985

Cílem projektu je zajištění personální podpory MŠ, ZŠ a ŠD v podobě pozice školního asistenta. Další aktivitou je využívání ICT ve výuce a sdílení zkušeností pedagogických pracovníků.

Logo EU file icoŠablony II - Plakát A3.pdf