Kontaktní informace

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Útvina
příspěvková organizace
IČO: 606 10 751
Sídlo ředitelství:

Útvina 153, 364 01

Ředitel školy:

Mgr. Romana Prášilová

Tel : +420 353 312 016
mob : +420 702 147 637

E-mail (ředitelství): reditel(AT)zsutvina+dot+cz
Facebookové stránky ZŠ Útvina
Zřizovatel

Obec Útvina, Útvina 80
IČO: 255 106
Tel: 353 312 020

E-mail: starostka@utvina.cz, web:www.utvina.cz