Činnost školní družiny

06:30 - 07:40 - individuální činnosti

11:40 - 12:30 - příprava na oběd, oběd

12:30 - 13:15 - rekreační a odpočinková činnost

 • pobyt venku
 • poslech gramofon. desek, CD,mag.kazet
 • četba
 • počítačové hry

13:15 - 14:00 - didaktické hry zaměřené na rozvoj smyslů, paměti, vnímání, pozornosti

 • grafomotorické cviky
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • počítačové hry
 • odpolední zájmová činnost dle plánu a výběru dětí

14:00 - 14:15 - odpolední svačina

14:15 - 14:45 - pohybové hry

 • zájmové činnosti dle plánu a výběru dětí

14:45 - 15:45 - volné hry dětí dle výběru

 • individuální činnost
 • procvičování