Činnost školní družiny

06:30 - 07:40 - individuální činnosti

11:40 - 12:30 - příprava na oběd, oběd

12:30 - 13:15 - rekreační a odpočinková činnost

  • pobyt venku
  • četba
  • počítačové hry

13:15 - 14:00 - didaktické hry zaměřené na rozvoj smyslů, paměti, vnímání, pozornosti

  • grafomotorické cviky
  • procvičování hrubé a jemné motoriky
  • počítačové hry
  • odpolední zájmová činnost dle plánu a výběru dětí

14:00 - 14:15 - odpolední svačina

14:15 - 14:45 - pohybové hry

  • zájmové činnosti dle plánu a výběru dětí

14:45 - 15:45 - volné hry dětí dle výběru

  • individuální činnost
  • procvičování