Pedagogický sbor

ředitelka školy

Mgr. Romana Prášilová

pedagogický sbor

p.učitelka Hana Boučková

p.učitelka  Jana Hamplová

Na základní škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci ( včetně ředitelky školy).

V mateřské škole pracuje 1 pedagog na celý úvazek, dále další 2 pedagogvé na částečný úvazek.

Od školního roku 2018/2019 na škole pracuje školní asistent. Školní asistent na škole působí díky projektu Šablony II a jeho činnost na škole je na dobu určitou.

V letošním školním roce 2019/2020  probíhá výuka v 1.,  2. a 3. ročníku, kde 1. ročník navštěvuje 9 žáků, 2. ročník navštěvuje 5 žáků a v 3.ročníku jsou 4 žáci.

Mateřská škola letošní školní rok 2019/2020 zahajuje s 24 dětmi, z toho je 8 předškoláků.

Výuka v jednotlivých předmětech v roce 2019/2020

  • český jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • anglický jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • matematika - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • prvouka - paní učitelka Hana Boučková
  • hudební výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • výtvarná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • tělesná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • pracovní činnosti - paní učitelka Hana Boučková
  • pohybové hry - paní učitelka Hana Boučková