Mateřská škola

Naše mateřská škola je školou rodinného typu. Je integrovaná s základní školou nejen organizačně, ale celou koncepcí edukačního procesu.

Historie školy

Do roku 1995 fungovala mateřská škola v samostatné budově. V létě 1995 se základní škola a mateřská škola přestěhovala do společné budovy. Slavnostně celá budova byla otevřena 4. září 1995.

Dne 1. září 2005 se oficiálně náš název zapisuje Základní škola a mateřská škola Útvina, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Současnost

Škola je umístěna ve starém rodinném domě na konci vesnice u hlavní silnice Karlovy Vary - Plzeň. Tento dům byl několikrát přistavována rekonstruován do dnešní podoby. Při poslední rekonstrukci byla položena nová střecha, nově omítnuta celá budova, zavedeno plynové topení a provedena rekonstrukce školní kuchyně.

V roce 2007 se v celé budově měnila stará okna za plastová a celé přízemí prošlo dalšími úpravami. Škola byla vybavena výškově nastavitelným nábytkem. Budova školy je přízemní s upraveným podkrovím, kde je nyní kancelář. V původní budově jsou šatny a kuchyně.

V přistavěných částech je z jedné strany třída ZŠ a z druhé strany mateřská škola se třemi menšími místnostmi určenými pro hry a pobyt dětí, stolování a odpočinek. Škola je zčásti podsklepená.Z budovy je přístup do tělocvičny a kotelny, ze zahrady se vstupuje do skladu pomůcek pro pobyt a práci na zahradě.

Škola je obklopena velkou zahradou, která poskytuje velké množství příležitostí pro různé činnosti. Mateřská škola je jednotřídní, najdeme zde děti od 3 do 6 let.Kapacita mateřské školy je 24 dětí. V posledních letech je mateřská škola zaplněna do posledního místa.

Areál budovy je možné rozdělit na 4 propojené části - škola, školka, tělocvična a zahrada. Před areálem školy se nachází i parkoviště, které slouží zaměstnancům školy a rodičům, kteří vyzvedávají své děti ze školky.

Škola se pravidelně prezentuje výtvarnými pracemi, fotkami ze školních akcí ve vývěskách v obci, na nástěnkách. Při škole pracuje školská rada, která byla zřízena ze zástupce obce, zaměstnance školy a rodičů v roce 2005.

Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu neustálému vylepšování. Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé a rodiče. Snažíme se vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce.

Spolupráce s rodiči

Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a různé kulturní akce (besídka, maškarní karneval, atd.). Pořádáme různé sportovní akce pro mateřské školy z okolí.