Činnost mateřské školky

 06:30 - 08:15

 individuální činnosti výtvarné a pracovní
 individuální činnosti dle plánu
 volné hry, námětové hry
 08:15 - 08:30
 tělovýchovná chvilka
 08:30 - 08:50
 svačina
 08:50 - 09:45


 skupinové a indiv. činnosti dle plánu a výběru dětí
 pohybové hry
 hudební a literární hry
 jazykové a matematické činnosti
 09:45 - 11:30
 pobyt venku - vycházka
 11:30 - 12:00

 příprava na oběd, oběd
 12:00 - 12:15
 odpočinková činnost - poslech pohádek
 12:15 - 14:00
                      

 odpolední odpočinková činnost - spánek

 část dětí pobyt a činnost se školní družinou

 14:00 - 14:15
 odpolední svačina
 14:15 - 14:45
 pohybové hry - zájmová činnost
 14:45 - 16:00    volné hry dle výběru dětí
 individuální činnosti