Pedagogický sbor

ředitelka školy

Mgr. Romana Prášilová

pedagogický sbor

p.učitelka Hana Boučková

p.učitelka  Jana Hamplová

p. vychovatelka a učitelka v MŠ Bohumila Píbalová

asistent pedagoga a učitelka v MŠ Lenka Bindrová

Na základní škole pracují 2 pedagogičtí pracovníci ( včetně ředitelky školy)- Mgr. Romana Prášilová a Hana Boučková.

V mateřské škole pracuje 1 pedagog na celý úvazek (Jana Hamplová) , dále další 1 zaměstnanec na částečný úvazek (Bohumila Píbalová)- odpoledne a asistent pedagoga na tříčtvrtečný úvazek (Lenka Bindrová), který je doplněn o částečný jako pedagog.

Ve školní družině od školního roku 2022/2023 pracují dva zaměstnanci - Hana Boučková- odpoledne a Bohumila Píbalová - ráno.

V letošním školním roce 2023/2024  probíhá výuka v 1.,  2. a 3. ročníku, kde 1. ročník navštěvuje 8 žáků, 2. ročník navštěvuje 5 žáků a v 3.ročníku jsou tři žáci.

Mateřská škola letošní školní rok 2023/2024 zahajuje s 22 dětmi, z toho je 5 předškoláků.

Výuka v jednotlivých předmětech v roce 2022/2023

  • český jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • anglický jazyk - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • matematika - ředitelka školy Mgr. Romana Prášilová
  • prvouka - paní učitelka Hana Boučková
  • hudební výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • výtvarná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • tělesná výchova - paní učitelka Hana Boučková
  • pracovní činnosti - paní učitelka Hana Boučková
  • pohybové hry - paní učitelka Hana Boučková